Word fan van The Colour Kitchen!

The Colour Kitchen Foundation

 

Onze Foundation

The Colour Kitchen Foundation is als stichting gelieerd aan The Colour Kitchen. Na de structuurswijziging in 2015 is The Colour Kitchen Foundation als zelfstandige entiteit verder gegaan. Zij borgt en ondersteunt de maatschappelijke programma’s van The Colour Kitchen.

De missie van de Foundation is:

‘Meer mensen in onze samenleving te laten participeren en maatschappelijke activering te stimuleren’

The Colour Kitchen Foundation heeft een grote rol als ambassadeur en is de verbinding tussen onze financiële supporters en de onderneming.

 

Onze fondsen

The Colour Kitchen Foundation ontvangt gelden van fondsen en sponsoren en voor een groot deel ook van de opdrachtgevers van The Colour Kitchen en de onderneming zelf. The Colour Kitchen draagt 50% van haar winst af aan The Colour Kitchen Foundation t.b.v. maatschappelijke doeleinden.

 

Toekomstdromen

The Colour Kitchen Foundation wil daarnaast invulling geven aan de toekomstdromen van The Colour Kitchen, en vooral aan die van de mensen die The Colour Kitchen elke dag een nieuwe kans biedt. Denk hierbij aan het verduurzamen van ons sociaal rendement door het opzetten van een alumniprogramma, het financieel ondersteunen van een nieuwe onderneming van een oud-leerling of het ontwikkeling van een nieuw opleidings- of begeleidingsprogramma.

 

Ons bestuur

Het bestuur van The Colour Kitchen Foundation ligt in handen van Janneke Leenaars. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Foundation, beheert de maatschappelijke gelden en draagt zorg voor fondsenwerving. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor de The Colour Kitchen vriendenclub en heeft contact met sponsoren. Daarnaast heeft het bestuur een adviserende rol richting The Colour Kitchen en werkt zij nauw samen met de directie om de missie van The Colour Kitchen te kunnen verwezenlijken. 

De Foundation heeft een vierkoppige Raad van Toezicht (RvT) die allen een groot maatschappelijk hart hebben. De RvT is het controlerende en toezichthoudende orgaan binnen de organisatie. De wijze waarop de RvT wordt benoemd alsmede de statutaire functie omschrijving zijn opgenomen in de statuten van de Stichting. 

Kijk hier wie deel uit maken van onze Raad van Toezicht

Partners van The Colour Kitchen

Om de kwaliteit en duurzaamheid van ons opleidingsconcept te garanderen en het gedachtegoed The Colour Kitchen te realiseren werken we samen met diverse partners. We willen bewustwording creëren in onze samenleving en willen mensen kansen bieden. Hiervoor hebben we een breed draagvlak nodig. We zoeken naar complementariteit en gedeelde passie in onze partnerschappen. 

Lees hier meer over onze partners op onze partnerpagina

Vriendenclub en Fan

Wil je ook bijdragen aan onze maatschappelijk programma’s en samen met ons het verschil maken? Dat kan!

Voor particulieren: word fan!

Ben je particulier en wil je graag bijdragen aan ons doel om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te bieden? Wordt dan fan van The Colour Kitchen door periodiek een financiële bijdrage te leveren. Fan worden kan al voor een bedrag van€2,50 per maand. Als dank voor je donatie ontvang je kortingsbonnen voor één van onze horecalocaties: zo zie je meteen wat we met jouw donatie doen in de praktijk!

Voor organisaties: The Colour Kitchen Vriendenclub

Als organisatie The Colour Kitchen steunen? Ook dat kan! Wordt vriend van The Colour Kitchen Vriendenclub.

Om nog meer mensen aan een nieuwe kans te helpen zijn we voortdurend op zoek naar organisaties die ons willen steunen bij het uitvoeren van onze projecten.

The Colour Kitchen Foundation biedt jouw organisatie de mogelijkheid om ons te helpen. In ruil voor de bijdrage krijg je een 'kijkje in onze keuken' en wordt je actief betrokken bij de ontwikkeling van onze leerlingen.

Er zijn legio mogelijkheden om met ons samen het verschil te maken. Dit kan als:

  • Sponsor
  • Werkgever
  • Leerplaats voor excursies en workshops
  • Je netwerk beschikbaar stellen
  • Je expertise beschikbaar stellen

Voor meer informatie over The Colour Kitchen Vriendenclub, klik hier voor de Menukaart  van onze Vriendenclub of neem contact op via 030- 711 88 26 / mail naar info@thecolourkitchen.com.