No Social Waste! Kom ook in actie!

‘Meer mensen in onze samenleving laten participeren en maatschappelijke activering stimuleren’

 

The Colour Kitchen Foundation

The Colour Kitchen Foundation is als Stichting gelieerd aan The Colour Kitchen. Stichting The Colour Kitchen Foundation is een zelfstandige entiteit en heeft een ANBI status, waarvan de voorwaarden ook geborgd zijn in haar statuten.

De doelstelling van de Foundation is:

‘Meer mensen in onze samenleving te laten participeren, maatschappelijke activering te stimuleren en het bieden van nieuwe kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat in de ruimste zin daarmee verband houdt.’

 

#NoSocialWaste

Dit doet The Colour Kitchen Foundation op verschillende manieren, zo is zij ambassadeur van het gedachtegoed om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven en jaagt zij werkgevend Nederland mee aan om bij te dragen aan een systeemverandering op de arbeidsmarkt waar geen talent onbenut op de bank zit. #NoSocialWaste!

Onze supporters

Daarnaast is The Colour Kitchen Foundation de verbinding tussen een aantal financiële supporters van de opleidings- en begeleidingsprogramma’s van The Colour Kitchen waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid en gecoached, op de assen van het horecavakmanschap, praktijk en theorie, eigen kracht/persoonlijke ontwikkeling en werknemersvaardigheden. Zij krijgen de kans op het behalen van een MBO diploma of certificaat. DAarnaast zet The Colour Kitchen zich in om de leerling toe te leiden naar een duurzaam betaalde baan.

Ook werft the Colour Kitchen Foundation gericht nog wat fondsen voor specifieke zaken in relatie tot de leerlingen. Denk hierbij aan het verzamelen van gelden voor een studiebeurs zodat leerlingen die niet of beperkte financiele dekking hebben en wel een kans nodig hebben, toch kunnen starten met het programma. Of t.b.v. een alumni-programma zodat we de leerlingen na opleiding en doorstromen naar werk nog een houvast kunnen bieden in hun vervolg ontwikkeling en we het sociaal rendement verduurzamen.

Ons bestuur

Het bestuur van The Colour Kitchen Foundation ligt in handen van Christine de Mes (secretaris), Joske Paumen (penningmeester) en Janneke Leenaars (voorzitter). Zij hebben allen een groot maatschappelijk hart en gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting en de wijze van beheren van de maatschappelijke gelden.

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. We hebben momenteel twee openstaande vacatures.

Bekijk hier het beloningsbeleid

Verslag en beleid

Zie hieronder voor de hoofdlijnen van het beleidsplan van de Foundation, de financiële verantwoording en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten onderstaande jaarrekeningen:

Lees: Beleidsplan 2019

Partners van The Colour Kitchen

Om de kwaliteit en duurzaamheid van ons opleidingsconcept te garanderen en het gedachtegoed The Colour Kitchen te realiseren werken we samen met diverse partners. We willen bewustwording creëren in onze samenleving en willen mensen kansen bieden. Hiervoor hebben we een breed draagvlak nodig. We zoeken naar complementariteit en gedeelde passie in onze partnerschappen.

Lees hier meer over onze partners op onze partnerpagina

Samen het verschil maken?

Wil jij samen het verschil maken? Als Sponsor van de opleidings- en begeleidingsprogramma’s, als toekomstig werkgever, via het bieden van een stageplaats, of leerplaats voor excursies en workshops voor leerlingen of via het gezamenlijk organiseren van een event over een arbeidsmarkt waar geen talent onbenut op de bank meer zit, etc?

Je kunt de Foundation bereiken via: 030- 711 88 26 of mail naar janneke.leenaars@thecolourkitchen.com

Het KvK nummer van The Colour Kitchen Foundation is: 34231075, en het RSIN is: 814915711