Informatie voor hulpverleners

The Colour Kitchen is een sociale onderneming die maatschappelijke impact maakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden in onze horeca- en cateringbedrijven. Door mensen een nieuwe kans te geven, maken we écht verschil in hun leven. Mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze een baan hebben, omdat ze moeten opboksen tegen de ‘gemiddelde’ norm van de maatschappij. Wij geloven dat mensen het beste tot hun recht komen als ze oprechte aandacht krijgen en ze hun eigen krachten en talenten kunnen benutten.

Colour your Dreams

TCK biedt onder de noemer Colour your Dreams opleidings- en begeleidingsprogramma’s aan in diverse (horeca/catering) disciplines. In de meeste gevallen is een deelnemer een jaar bij ons in opleiding, met als doel om na de opleiding, uit te stromen naar een betaalde baan. In onze opleidingen maken we onderscheidt tussen een niveau 1 opleiding tot horeca-assistent en twee niveau 2 opleidingen tot zelfstandig kok of gastheer/vrouw. Daarnaast bieden we een praktijkroute van 3 tot 12 maanden, het programma op maat, die ingericht kan worden op de wensen en behoeftes van de kandidaat. 

Deelnemersprofielen

Voor wie zijn de opleidingen?

Onze opleidingen zijn bedoeld voor mensen wie het nu niet lukt om een baan de vinden en/of te behouden. Aangezien we opleidingen aanbieden in de horeca met veel praktijkuren is het daarnaast van belang dat deelnemers lichamelijk in staat zijn om minimaal 24 uur per week te werken.

Voor het succesvol afronden van de opleiding of het programma op maat is het van belang dat de deelnemer gemotiveerd is. Daarom kijken we graag bij alle deelnemers of één of meer van onderstaande beschrijvingen van toepassing is:

 • is graag praktisch bezig
 • houdt van aanpakken
 • gaat graag om met mensen
 • maakt het mensen graag naar de zin
 • houdt van lekker eten of eten klaarmaken
 • wil talenten verder ontdekken
 • wil graag werken in bijv. restaurant, lunchroom of bedrijfscatering.

Daarnaast zijn er enkele specifieke profielschetsen per opleiding of traject:

Profiel voor horeca-assistent (niveau1)

 • regulier mbo-onderwijs sluit niet aan op behoefte;
 • niet in het bezit van vmbo of mbo diploma;
 • is tussen de 16 en 27 jaar;
 • wil samen met ons de uitdaging aangaan om in een jaar tijd een mbo-1 diploma te behalen en praktische vaardigheden op te doen in het horecavak.

Profiel voor zelfstandig kok of gastheer/vrouw (niveau2)

 • regulier mbo-onderwijs sluit niet aan op behoefte;
 • al in het bezit van een vmbo of mbo diploma OF in staat om een taal- en rekentoets te behalen op vergelijkbaar niveau;
 • is tussen de 16 en 27 jaar;
 • wil samen met ons de uitdaging aangaan om in een jaar tijd een mbo-2 diploma te behalen en praktische vaardigheden op te doen in het horecavak.

Profiel voor Programma op Maat

 • staat open voor nieuwe dingen en pakt een nieuwe kans met beide handen aan;
 • gelooft dat je nooit te oud bent om te leren (we hebben deelnemers van 15 - 63);
 • beheerst basis Nederlands (mondeling);
 • wil samen met ons de uitdaging aangaan om in 3 tot 6 maanden tijd alles te leren wat nodig is om duurzaam betaald aan het werk te gaan op een passende werkplek.

→ The Colour Kitchen houdt er niet van om mensen in hokjes te plaatsen en we denken altijd in mogelijkheden. We gaan dus graag in overleg over wat wel mogelijk is voor een specifieke kandidaat.

Wanneer het niet past

1. Betaald werk is geen einddoel

Ons Colour your Dreams programma heeft altijd als einddoel de kandidaat te helpen groeien en ontwikkelen naar een duurzame betaalde baan. Als het naar verwachting niet haalbaar is om na ons programma betaald werk te vinden en vast te houden, dan is ons aanbod niet passend. Ook hier geldt: bij twijfel gaan we graag in gesprek. Vanuit onze ervaring kijken we dan samen wat eventuele mogelijkheden zijn.

2. Niet genoeg stabiliteit

Onze programma's vragen best veel van de kandidaat. Als er teveel andere dingen zijn die ook nog aandacht vragen, is het soms beter om die dingen eerst aan te pakken. Nu gaan we problemen zeker niet uit de weg, maar bij teveel problematiek tegelijkertijd is het starten met een opleiding niet verstandig. Elke situatie is anders, we kijken graag samen met de kandidaat en eventuele betrokkenen wat wel haalbaar is.

Zaken waarvan we weten dat ze een succes in de weg kunnen staan zijn:

 • Het ontbreken van steunend netwerk (familie, vrienden, begeleiders)
 • De Nederlandse taal niet beheersen op minimaal A1 niveau
 • Een schuldenproblematiek die nog niet is geadresseerd
 • Ernstige verslaving en geen (zicht op) behandeling
 • Ernstige psychiatrische problematiek en geen (zicht op) behandeling
 • Een fysieke beperking (bijv. in rug of knieën) die lang staan moeilijk maakt
 • Agressieproblematiek en geen (zicht op) behandeling
 • Onzekerheid in woonsituatie, bijv. (dreigende) dak-of thuisloosheid.

Veelgestelde vragen

Wat is er nodig om iemand aan te melden en waar meld ik iemand aan?
Je kan iemand aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen op onze website. Klik hier voor het formulier.


Krijgt de deelnemer ook studiefinanciering en gratis OV?

Nee, er is geen studiefinanciering of gratis OV. The Colour Kitchen is een beroepsbegeleidende leerweg opleiding. De onderwijsovereenkomst is met SVO of ROC en de praktijkovereenkomst met The Colour Kitchen. De studie zelf wordt al gefinancierd door gemeente of UWV. Omdat de kosten van de studie al worden gedekt, is er geen financiering daarbovenop. Wel is er een reiskostenvergoeding beschikbaar vanuit The Colour Kitchen.


Wat is het verschil tussen niveau 1 en niveau 2?

De opleiding tot horeca-assistent is een entree-opleiding, waarbij je uiteindelijk een mbo-1 diploma in ontvangst zal nemen. Als je al een diploma hebt, mag je niet bij de niveau 1 opleiding instromen. De opleidingen tot kok en gastheer/vrouw zijn niveau 2 opleidingen. Om in te kunnen stromen bij deze opleidingen moet je al een niveau 1 diploma hebben behaald óf een taal- en rekentoets behalen op hetzelfde niveau. 

Daarnaast wordt er op niveau 2 ook iets meer van de deelnemer verwacht. De werktijden bij niveau 1 zijn maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00. Bij niveau 2 opleidingen zijn de werktijden wisselend en soms ook tot 23:00 's avonds, afhankelijk van de opleiding en locatie. 

Iemand heeft al een diploma, kan ik diegene nog steeds aanmelden?
Ja, alleen voor de niveau 2 opleidingen: gastheer of kok, of het programma op maat.


Hoeveel dagen moet iemand minimaal werken om een opleiding te kunnen volgen?

Vier praktijkdagen plus één lesdag in de week is de standaard. Als er geen standaardprogramma wordt gevolgd, kan een deelnemer minder uren werken. Wel geldt een minimum van drie dagen praktijk van 6- 8u en een lesdag van 8uur in de week.


Welke hulp wordt er geboden tijdens het programma?

Werknemersvaardigheden, praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling maken continu deel uit van het programma. Voor het begeleiden van de leerlingen binnen deze thema’s is een multidisciplinair team aanwezig, bestaande uit een docent, praktijkbegeleiders en een interne en externe jobcoach. Er worden naast individuele begeleiding en coaching ook groepstrainingen ingezet op onderwerpen als geven van feedback, gastvrijheid en solliciteren. Na de doorstroom naar werk laten we de deelnemer niet meteen los, maar blijven we het eerste halfjaar op de achtergrond betrokken. We zijn bereikbaar voor deelnemer en werkgever en bieden jobcoaching aan als dat nodig is.