Informatie voor financierders

The Colour Kitchen brengt samen met gemeenten en UWV mensen in beweging richting duurzaam betaald werk in de horeca en catering.

Door mensen een nieuwe kans te geven, maken we écht verschil in hun leven. Mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze een baan hebben, omdat ze moeten opboksen tegen de ‘gemiddelde’ norm van de maatschappij. Wij geloven dat mensen het beste tot hun recht komen als ze oprechte aandacht krijgen en ze hun eigen krachten en talenten kunnen benutten. Juist deze aandacht voor de horeca professionals in opleiding, de praktijkervaring en het contact met de gasten tilt de opleiding naar een hoger niveau.

In de tien jaar dat we bestaan hebben we meer dan duizend mensen een nieuwe kans kunnen geven. Inmiddels zijn er meer dan 20 locaties van The Colour Kitchen verspreid door heel Nederland. We hebben ook laten zien dat onze aanpak werkt. In 2018 hebben we een slagingspercentage behaald van 79% en is 54% van de gestarte leerlingen uitgestroomd naar betaald werk.

pasted image 0

Ons aanbod

TCK biedt onder de noemer Colour your Dreams opleidings- en begeleidingsprogramma’s aan in diverse (horeca/catering) disciplines. In de meeste volgen deelnemers een BBL-traject van een jaar bij ons. Daarnaast bieden we een praktijkroute van 3 tot 12 maanden (Programma Op Maat) die ingericht kan worden op de wensen en behoeftes van de deelnemer. Uitstroom naar betaald werk of een vervolgopleiding is altijd het doel.

Begeleidingsaspecten en methodiek

Collega's in opleiding worden getraind in een echte werksetting in een team van professionals, die meteen ook een voorbeeldrol vervullen voor de leerlingen. Sociale veiligheid staat hierbij centraal. Alle leerlingen die een programma doorlopen bij TCK worden begeleid volgens onze OASE-methodiek waarin het programma is opgedeeld in vier fases: Oriëntatie, Aandacht & Stabilisatie, Stage & Persoonlijke groei en Externe ontwikkeling. De collega in opleiding doorloopt deze 4 fases waarin onderwijs, begeleiding, coaching en training op elkaar zijn afgestemd en integraal worden aangeboden. Werknemersvaardigheden, praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling maken continu deel uit van het programma.

Er is een multidisciplinair team aanwezig voor de begeleiding, bestaande uit een docent, praktijkbegeleiders en een interne en externe jobcoach. Er worden naast individuele begeleiding en coaching ook groepstrainingen ingezet op onderwerpen als geven het van feedback, gastvrijheid en solliciteren.

De integrale benadering van ‘zachte en harde’ vaardigheden, gecombineerd met direct praktische toepassing op de werkvloer in een commerciële setting, maakt ons programma uniek en effectief. Ook de flexibiliteit van het programma zorgt ervoor dat we maatwerk kunnen leveren binnen gezette kaders.

Uitstroom en plaatsing

Uitstroom naar duurzaam betaald werk is het belangrijkste doel van deelnemers aan het Colour your Dreams programma. Na een jaar heeft de collega in opleiding alles geleerd wat nodig is om de vervolgstap naar werk te maken. TCK heeft veel contacten met sociaal gecommitteerde werkgevers. Na plaatsing laten we de kersverse horecaprofessional niet meteen los, maar blijven we het eerste halfjaar op de achtergrond betrokken. We zijn bereikbaar voor de deelnemer en werkgever en bieden jobcoaching aan als dat nodig is.

Waar we te vinden zijn

Schermafbeelding 2019-04-03 om 09.53.25

Veelgestelde vragen


Wat maakt jullie traject succesvol?
De integrale benadering van ‘zachte en harde’ vaardigheden, gecombineerd met direct praktische toepassing op de werkvloer in een commerciële setting, maakt ons programma uniek en effectief. Ook de flexibiliteit van het programma zorgt ervoor dat we maatwerk kunnen leveren binnen gezette kaders. In de tien jaar dat we bestaan hebben we meer dan duizend mensen een nieuwe kans kunnen geven. In 2018 hebben we een slagingspercentage behaald van 79% en is 54% van de gestarte deelnemers uitgestroomd naar betaald werk.


Welke begeleiding wordt er geboden tijdens het traject?

Werknemersvaardigheden, praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling maken continu deel uit van het programma. Voor het begeleiden van de deelnemers binnen deze thema’s is een multidisciplinair team aanwezig, bestaande uit een docent, praktijkbegeleiders en een interne en externe jobcoach. Er worden naast individuele begeleiding en coaching ook groepstrainingen ingezet op onderwerpen als het geven van feedback, gastvrijheid en solliciteren. Na plaatsing bij een baan laten we de deelnemers niet meteen los, maar blijven we het eerste halfjaar op de achtergrond betrokken. We zijn bereikbaar voor de deelnemer en werkgever en bieden jobcoaching aan als dat nodig is.


Wat kost een programma?

Het verschilt sterk per regio welke subsidies er van toepassing zijn. Wil je weten welke kosten er verbonden zijn aan een opleiding in jouw regio? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op

  • Waar kunnen we je mee helpen?