Maatschappelijke partners

Maatschappelijke partners over TCK

Toke Tom, Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Utrecht

Utrecht profileert zich als stad van maatschappelijke vernieuwing. Het is een snel groeiende stad met een relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Samen met de bewoners, organisaties en ondernemers van de stad werken we aan een gezonde stad waar het fijn wonen is.

Stimuleren samenwerkingspartners

Binnen Utrecht stimuleren we onze samenwerkingspartners en ondernemers bij te dragen aan de sociale uitdagingen van de stad. We doen dat door ondernemers uit te nodigen om met sociale oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken, maar ook door een sociaal inkoopbeleid te stimuleren en door een platform te creëren voor sociale ondernemers. De gemeente Utrecht werkt daarbij nauw samen met de Social Impact Factory dat vormgeeft aan een netwerk voor sociaal ondernemers en voor bedrijven en organisaties die sociaal willen inkopen. Op dit moment zijn er ongeveer 80 sociale ondernemers aangesloten bij dit netwerk, waaronder de Colour Kitchen. De Social Impact Factory helpt deze sociale ondernemers een podium te geven en te koppelen aan inkoopvragen van bedrijven en organisaties.

Sociale samenhang

De gemeente Utrecht vraagt in haar inkoopbeleid om vijf procent van de opdrachtwaarde sociaal in te vullen. Daarmee vraagt de gemeente alle inkooprelaties bij te dragen aan de sociale samenhang in de stad en aan de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social Impact Bond

Ook gaat de gemeente samenwerkingsrelaties aan met sociale ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden, zoals The Colour Kitchen. Met The Colour Kitchen hebben we een Social Impact Bond (SIB) gesloten. Dit is een contract tussen de Colour Kitchen, een voorfinancier Start Foundation en de gemeente Utrecht om in drie jaar tijd in totaal 250 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot horeca assistent. Daarmee is de Colour Kitchen een belangrijke partner van de gemeente Utrecht, met een grote maatschappelijke impact.

Gewoon in de praktijk

Het mooie is dat de Colour Kitchen deze mensen direct in een gewone restaurantomgeving plaatst en in contact brengt met de klanten. Dit geeft hen vertrouwen en de kans om mee te doen. Door deze mensen mee te laten draaien en een podium te geven, is de Colour Kitchen een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven en mensen. Andere bedrijven en organisaties raken geïnspireerd waarmee een soort van kruisbestuiving teweeg wordt gebracht.

Goede begeleiding

Daarnaast biedt de Colour Kitchen een goede begeleiding. Er worden op maat duidelijke leerdoelen gedefinieerd. Dit biedt de werknemers in opleiding structuur en worden de benodigde vaardigheden in kleine overzichtelijke stapjes geleerd. Door gespecialiseerde professionals wordt iedere dag deze intensieve begeleiding bieden. Dit vraagt een enorme aandacht en tijdsinvestering.

Als gemeente stellen we ons netwerk beschikbaar aan de Colour Kitchen om de leerlingen na het behalen van het horeca diploma te laten uitstromen naar een vaste baan bij een ander bedrijf. Ook zetten we als gemeente in op het realiseren van omzet bij de Colour Kitchen door bijvoorbeeld bijeenkomsten op jullie locaties te organiseren. Ook opdrachtnemers van de gemeente Utrecht stimuleren wij sociaal in te kopen bij sociale ondernemers, als de Colour Kitchen.

De Colour Kitchen is voor de gemeente Utrecht een belangrijke samenwerkingspartner. Jullie bieden mensen een nieuwe kans door ze in het gewone leven aan de slag te laten gaan en hierdoor kunnen ze ook na The Colour Kitchen verder met hun (werkende) leven. Dat is de kracht van The Colour Kitchen!