Samen het verschil maken

Partners van The Colour Kitchen

Verschillende partners...gezamenlijk doel 

Om de kwaliteit en duurzaamheid van ons opleidingsconcept te garanderen en het gedachtegoed The Colour Kitchen te realiseren werken we samen met diverse partners. We willen bewustwording creëren in onze samenleving en willen we mensen kansen bieden. Hiervoor hebben we een breed draagvlak nodig. We zoeken naar complementariteit en gedeelde passie in onze partnerschappen.

Opleidingspartners

The Colour Kitchen garandeert de kwaliteit van haar opleidingstrajecten door samen te werken met erkende opleidingsinstanties en gekwalificeerde trainingsbureaus. Op dit moment werken we samen met ROC Midden Nederland in ons project Colour your Dreams in Amsterdam, Utrecht, Gouda en Alkmaar. Het Kellebeek college verzorgt de opleiding voor het Colour your Dreams project in Breda. Voor verschillende trainingen op het gebied van gastvrijheid, horeca en communicatie werken we samen met Endurance, de Cultuurfabriek Amsterdam, Ontmoetingen.nl en SVH. Keukenleverancier Metos biedt externe leerruimte voor de koksleerlingen van The Colour Kitchen Amsterdam. 

Daarnaast zoeken we naar partnerschappen met VMBO scholen en AKA opleidingen, om iedereen een opleiding op maat te kunnen geven

Maatschappelijke partners

The Colour Kitchen werkt samen met een breed scala van maatschappelijk partners. Allereerst om haar leerlingen zo goed mogelijk te bereiken, te ondersteunen en te koppelen aan de juiste partijen. Maar daarnaast ook om gezamenlijke activiteiten te ontplooien en ons bereik te vergroten.

Organisaties waar we o.a. mee samenwerken zijn: Spirit, Altra, Stichting Cordaan, Leger des Heils.

Gemeenten & overheid

Op de locaties waar we zitten met The Colour Kitchen zoeken we naar samenwerking met lokale overheden en gemeentelijke instanties. Daarnaast hebben we een landelijke overeenkomst met het UWV. Op deze manier garanderen we een beter bereik van de juiste groepen. 

Lees hier het interview met Toke Tom, Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht

Wijkpartners

The Colour Kitchen Foundation werkt op de verschillende locaties altijd samen met organisaties en bedrijven uit de wijk. Dit ook weer om haar bereik bij de juiste doelgroep te vergroten, maar ook om de lokale economie te stimuleren. Op dit moment werken we in alle regio's met tal val organisaties, jongerencentra en buurtcentra samen. 

Fondsen

Het VSB Fonds investeert in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Dit doen zij middels het ondersteunen van organisaties waarbij het ontwikkelen van mensen en het bieden van kansen centraal staan. Dit niet niet alleen op het vlak van mens en maatschappij, maar ook op het vlak van kunst en cultuur. 

Het doel van Stichting DOEN is om aanjagers van sociaal maatschappelijke initiatieven met een innovatieve invulling te verbinden en te ondersteunen. Op deze manier zorgen zij tevens voor de ontwikkeling van maatschappelijke projecten en organisaties. Op deze manier streeft Stichting DOEN naar een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. 

Stichting Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer in formatie is te vinden op de site van Stichting Instituut Gak.

De Tempo-Team Foundation is een initiatief van Tempo-Team en ontvangt steun vanuit Tempo-Team. De Foundation staat voor een stimulerende en praktische bijdrage aan de vergroting van de arbeidsparticipatie van jongeren, ouderen, vrouwen en migranten.

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren, behouden en toegankelijk maken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Start Foundation investeert in projecten en bedrijven die het gewenste perspectief - een baan - dichterbij brengen.

Accenture heeft zich via haar Corporate Citizenship programma in 2010 tot doel gesteld om in 2015 wereldwijd 250.000 mensen te voorzien met de vaardigheden om een baan te kunnen vinden of een business op te kunnen zetten (‘Skills to Succeed’). Om dit doel te bereiken, werken we samen met strategische partners zoals The Colour Kitchen. The Colour Kitchen heeft ook tot doel om mensen een stap verder te brengen richting economische zelfstandigheid. 

De Rabobank Foundation ondersteunt mensen in Nederland die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het politieke klimaat stuurt op de zelfredzaamheid van mensen terwijl de subsidiestroom afneemt. De Rabobank Foundation ondersteunt deze mensen door initiatieven te nemen om talenten te ontwikkelen en de zelfredzaamheid te verhogen. Lees hier de missie en bijdrage van de Rabobank Foundation aan Stichting The Colour Kitchen.