Begeleiding voor werknemers

Loopbaanontwikkeling voor werknemers

Als werknemer is het fijn om hulp en ondersteuning te krijgen bij het zoeken naar werk en coaching als je werk hebt gevonden. Onze jobcoach kan je bij op de volgende vlakken bijstaan:

  • communicatie
  • samenwerking
  • overzicht houden
  • onverwachte gebeurtenissen
  • aanleren van nieuwe handelingen
  • aanleren van nieuwe vaardigheden

Wat kan een jobcoach voor jou betekenen?

De jobcoach kan je helpen om de bovenstaande punten aan te pakken door een plan van aanpak op te stellen. Hierin worden jouw activiteiten en doelstellingen bij de nieuwe werkgever vastgelegd. Door het uitvoeren van activiteiten in de praktijk, oefen je deze vaardigheden en werk je aan toe naar jouw doelen. We zetten alles in werking om jou te laten groeien in je werkzaamheden.

Regelmatig zijn er afspraken tussen jou, de werkgever en de jobcoach waarin we jouw voortgang bespreken. Om je zo goed mogelijk te coachen, stellen we samen takenlijsten, checklijsten of andere tools op.

Uiteraard ben je als werknemer vrij om te kiezen voor een jobcoach. Het is belangrijk dat je als werknemer prettig voelt bij je jobcoach en dat je je vrij voelt om onzekerheden te delen en te vragen om hulp wanneer je dat nodig hebt.

Begeleiding op werkplek en thuissituatie

Soms kan het voorkomen dat je ondersteuning nodig hebt in je thuissituatie. Een jobcoach helpt je met het omgaan met onverwachte levensgebeurtenissen die kunnen leiden tot stress, onrust, uitval of ziekte. Hierbij zal de jobcoach vooral proberen je omgeving te activeren en je te helpen zoeken met het vinden van oplossingen binnen je netwerk. Is dat niet voldoende dan kun je worden doorverwezen naar hulpverlenende instanties.

Daarnaast kunnen problemen op het werk worden veroorzaakt door iets wat in de thuissituatie speelt. Een jobcoach biedt je dan begeleiding en ondersteuning, zodat jij grip krijgt op je thuissituatie en beter  kunt functioneren op je werk. Ook kan een jobcoach een schakel zijn tussen jou, je werkgever en je omgeving (bijvoorbeeld je ouders of begeleidende instanties).

Wat er ook speelt, samen zoeken we naar een passende oplossing.